Onderwijscheques

Wat?

De onderwijscheque is een tussenkomst in de schoolkosten van schoolgaande kinderen uit Koksijde

Voorwaarden

Inwoner zijn van Koksijde en voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

Recht op verhoogde tegemoetkoming

Bezorg je aanvraagformulier samen met een geldig attest van het ziekenfonds

Huurder + inkomen onder grensbedrag

Je bent huurder en je netto gezinsinkomen ligt onder volgende grenzen:

  • Alleenstaande: € 1.000 per maand
  • Gezin: € 2.101 per maand

Bezorg ons het huurcontract en een bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden van jezelf en je echtgenoot of partner

Budgetbeheer of Collectieve schuldenregeling

Ben je in budgetbeheer van het OCMW of val je onder de procedure collectieve schuldenregeling? Bezorg ons een attest van het OCMW of collectief schuldbemiddelaar.

Andere

Is er een andere reden waarom je recht hebt op deze terugbetaling? Bezorg ons een attest van het OCMW.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit samen met de nodige bewijsstukken aan het Sociaal Huis.

Na onderzoek ontvang je een brief met de beslissing.

Indien je recht hebt op onderwijscheques, kun je ze afhalen in het Sociaal Huis. Je dient de onderwijscheques te bezorgen aan het secretariaat van de school.

Bedrag

Elke cheque heeft een waarde van € 8.

Het aantal cheques is afhankelijk van de graad:

  • Kleuters : jaarlijks 4 cheques
  • Lagere school: jaarlijks 6 cheques
  • Secundair: jaarlijks 8 cheques