Sociaal tarief kinderopvang

Er kan sociaal tarief worden aangevraagd voor kinderopvang. Dit bedraagt 50% van de opvangprijs.

Je kan dit aanvragen door het kleefvignet van je kindje af te geven aan de coördinator.