Uitleensysteem laptops

Duurzaam project

Sinds de eerste coronagolf met thuisonderwijs in maart 2020, zette De Panne via Huis van het Kind een uitleensysteem voor laptops op. Dankzij een financiële inbreng van verschillende schenkers in combinatie met een eigen investering van het lokaal bestuur, beschikt Huis van het Kind over 55 toestellen om uit te lenen. Dit aanbod wordt aangevuld met een aantal tijdelijke iPads in bruikleen van de provincie West-Vlaanderen (Bezoekerscentrum Duinpanne).

Het uitleensysteem is verduurzaamd sinds september 2020 en wordt door Karel Lepla van vzw Arktos getrokken, vanuit de werking ‘Mobiel Huis van het Kind’.

In samenwerking met basisscholen De Panne

Basisscholen van De Panne detecteren en signaleren de noden vanaf het begin van het schooljaar aan Mobiel Huis van het Kind. We stellen dan een laptop of chromebook ter beschikking van het gezin. Het gezin moet in De Panne wonen.

De scholen volgen gedurende het schooljaar het gebruik op en leren de kinderen ermee werken en voorzien de nodige ondersteuning om de schooltoepassingen te kunnen gebruiken. De laptops kunnen thuis gebruikt worden en indien nodig mee naar school genomen worden.

Huis van het Kind doet het beheer van de laptops, met minstens een jaarlijkse terugroeping voor een nazicht en basisonderhoud. Indien  de nood er nog steeds is, kan de uitlening het volgend schooljaar hervat worden.  De gezinnen ondertekenen een uitleencontract. Eventuele defecten, schade, verlies of diefstal worden meteen gemeld aan en opgevolgd door Huis van het Kind.

Steun voor aankoop eigen laptop

Gezinnen die een laptop gebruiken van Huis van het Kind, en mogelijk in aanmerking komen voor de steun voor de aankoop van een eigen laptop, worden naar het OCMW verwezen.

Ook voor jongeren die buiten De Panne naar school gaan

Het uitleensysteem staat ook open voor jongeren die in De Panne wonen maar buiten De Panne naar school gaan, al dan niet in het buitengewoon onderwijs, én voor leerlingen uit De Panne die in het secundair onderwijs zitten. We polsen steeds bij de school welke steun ze zelf kunnen voorzien.

Bepaalde scholen hebben zelf uitleentoestellen voor leerlingen.