Inschrijven volgend schooljaar 2023-2024

Naar het gewoon onderwijs

Je kan inschrijven in een school naar keuze vanaf de eerste schooldag van januari. Er is altijd plaats in de scholen en je kan altijd inschrijven.

Naar het buitengewoon onderwijs

Inschrijven broers, zussen en kinderen van personeel

Heb je een broer of zus in de school? Of is één van de ouders een personeelslid in de school? Je kan inschrijven vanaf 6 maart 2023 tot en met 17 maart 2023.

Inschrijven alle andere kinderen

Vanaf 20 maart 2023 kunnen alle andere kinderen inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen.