De Triangel

Wat?

De Triangel is een project van het stadsbestuur Nieuwpoort voor huiswerkbegeleiding en studieondersteuning bij kinderen in het lager onderwijs.

De begeleiding gebeurt aan huis of via de huiswerkklas en dit 1 uur per week. Op die manier wordt geprobeerd om het leerplezier bij deze kinderen te verhogen en hen tips aan te reiken om het huiswerk zelfstandig te kunnen maken.

Ook de ouders worden hierbij betrokken. Zij kunnen bij de projectmedewerker terecht met al hun bezorgdheden en vragen.

Door de Corona-maatregelen is het aanbod aangepast. U kan meer informatie verkrijgen via de basisscholen of via 0498 92 92 55 of ilona.evrard@nieuwpoort.be.

Voor wie?

De aanmelding van een leerling verloop uitsluitend via de basisscholen in Nieuwpoort, maar wel altijd in samenspraak met de ouders.

Het aantal plaatsen is beperkt.

Prijs?

Deze dienstverlening is gratis.