Tussenkomst schoolkosten

Gezinnen die cliënt zijn bij het OCMW en het financieel moeilijk hebben, kunnen via budget Kinderarmoede of het budget COVID steun ondersteuning vragen voor schoolkosten, bv. aankoop laptop of andere kosten.