Onderwijscheques De Panne

Wie het financieel moeilijk heeft kan bij het OCMW onderwijscheques kopen om een deel van de schoolkosten te betalen.

Voor 1 cheque betaal je 2 euro. Hiermee kan je 10 euro aan schoolkosten mee betalen.

Voor wat?

  • verplichte uitgaven, vastgelegd in het schoolreglement
  • schoolreizen en uitstappen, georganiseerd door de school
  • sportdagen, georganiseerd tijdens de schooltijden
  • verplichte boeken, werkmateriaal, kopies, afgeleverd door de school
  • zwem- en turngerei, afgeleverd door de school
  • schoolmaaltijden

Voor wie?

  • de leerlingen of studenten moeten in De Panne gedomicilieerd zijn
  • de leerlingen of studenten zijn ingeschreven in kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs en volgden het vorige schooljaar regelmatig de lessen
  • het gezinsinkomen van 2017 mag niet hoger zijn dan € 18.355,43, te verhogen met € 3.394,38 per gezinslid dat niet de aanvrager is (barema rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering – het vroegere omnio-statuut)
  • het totale niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het gezinshoofd mag niet meer dan € 750 bedragen