Vertrouwen

In het LOP Westkust Basisonderwijs ontwikkelde we – samen met onze partners – een stappenplan gegevensuitwisseling tussen scholen en politie. U kan dit stappenplan raadplegen en gebruiken.