Naar het Secundair Onderwijs

Als uw kind een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het 1ste leerjaar A van het voltijds secundair onderwijs. Kinderen die het getuigschrift niet hebben behaald, volgen het 1ste leerjaar B. Klik hier voor meer informatie.

Als uw kind hulp nodig heeft omwille van een handicap, leerstoornissen of gedragsproblematiek, dan kan het starten in het buitengewoon secundair onderwijs. Met behulp van een inschrijvingsverslag van het CLB kunt u bewijzen dat uw kind deze hulp nodig heeft. Klik hier voor meer informatie.